Discount AAA Replica Balenciaga motocicleta City Bag saci de en-gros

Motocicleta de Balenciaga replica sac piele moda cercuri salutată de deliberat pentru zero vechi, uzura piele, s-a întâmplat să prindă acest stil retro, este cauza primară. Piele ciucuri sunt semne caracteristice Replica Balenciaga sac de motocicleta, un fermoar locuri au dimensiunea de sac, a avut opt ciucuri, tassel lung 40 cm lungime. Prelucrare piele de viţel printr-un strat de lac, soft touch pentru a fi utilizate "terifiante" pentru a descrie, să deţină lucruri, este pur şi simplu răspândit într-o încă. Pune pe frânghie înfăşurat în jurul, şi stratul suplimentar de curele din piele, nu numai prezenta măiestrie amenda, dar, de asemenea, uşor de pus înapoi sau practice funcţia. Vopsirea este, de asemenea, o necesitate. Gri, verde violet şi întuneric, pământ maro mai sezoniere şi albastru deschis, există patru din cinci de nuante diferite de albastru, last Christmas. Este o cravată din piele în oglindă la un capăt, este AAA Balenciaga motocicleta sac bonus special de "dotare". Ambele părţi ale nituri metalice şi fermoare peste tot, ridica pachetul indicele strada stilul decadent de locomotiva.

Dar cine pungi mai mari tabu este de a utiliza următoarele cortexul:
1, nu atingeţi apa, urmat de fabrica, atunci cand aceste pungi sunt facute externe de prelucrare, nu este Dayou pe.
2 nu pune lucruri grele în sac, în acest caz, există mai multe partea de jos a punga va fi deformat.
3, nu lasa punga cu hot lucruri împreună, dar, de asemenea, va fi deformat.
4, restabilirea formei: este important, atunci când nu aveţi timp, vă rugăm să completaţi de plasare de umplere sac, dar cel mai bun loc şapte de umplere în lent, prea plin vor fi deformate, lăsând loc pentru extinderea genti din piele.
5, nu utilizaţi unul la un sac de motocicleta multe zile nu se schimba, deşi numit sac de motocicleta, dar numai pe un concept de sac de motocicleta, nu un fel de pachet foarte comod.

Lasă un răspuns

Sacs de gros sac discount AAA réplique Balenciaga moto City

Moto de réplique Balenciaga sac cercles de mode cuir accueillis par délibérément pour le vieux scratch, vêtements en cuir, qui s’est passé pour attraper ce style rétro, est la principale cause. Franges en cuir sont des signes caractéristiques du sac de moto Replica Balenciaga, une fermeture à glissière lieux ont la taille du sac, il avait huit glands, Gland long 40 cm de long. Traitement de cuir de vachette à travers une couche de laque, toucher doux à utiliser « terrifiant » pour décrire, de retarder les choses, simplement s’étend en une seule encore. Mettre la corde enroulée autour, et la couche supplémentaire de lanières de cuir, non seulement mettre en valeur l’art fin, mais aussi facile à mettre dos ou pratique fonction. Teinture, c’est aussi un must. Gris, violet et vert foncé, brun terre plus saisonnière et bleu clair, il y a quatre des cinq différentes nuances de bleu, Noël dernier. Une cravate de cuir dans le miroir à une extrémité, est le bonus spécial AAA Balenciaga du sac moto « équipement de série. » Les deux côtés des rivets en métal et des fermetures à glissière partout, soulever le paquet locomotive index de rue style décadent.

Mais qui sacs le plus grand tabou consiste à utiliser le texte suivant le cortex :
1, ne pas toucher l’eau, suivie par l’usine lorsque ces sacs sont faits de traitement externe, il n’est pas de Dayou.
2 ne pas mettre des choses lourdes dans le sac, dans ce cas, il y a que plusieurs partie inférieure du sac va se déformer.
3, ne laissez pas le sac avec les choses chaudes ensemble, mais aussi va se déformer.
4, restauration de forme : il est important, lorsque vous n’avez pas le temps, Merci de remplir le placement de remplissage du sac, mais le meilleur endroit de remplissage sept en lent, trop plein va se déformer, laissant place à l’expansion de sacs en cuir.
5, n’utilisez pas un à un sac de moto plusieurs jours ne change pas, bien qu’appelé sac de moto, mais uniquement sur un concept de sac de moto, pas le genre de paquet très portable.

Lasă un răspuns